A gyermekpszichológusi munka szakaszai

1., Első találkozás a szülővel

A gyermekpszichológusi munka folyamata a telefonon történő időpont egyeztetéssel kezdődik. A bejelentkezést a szülővel vagy szülőkkel való első interjú követi, ahol lehetőség nyílik a gyermekükkel kapcsolatos nehézség részletesebb megvitatására, a probléma hátterébe való bepillantásra.

Ezt az alkalmat egy második konzultációs alkalom követ, melyre az édesanya jön el, anamnézis (helyzetkép) felvétele céljából. Ezen beszélgetés során részletesen áttekintjük a gyermek eddigi fejlődésének mutatóit, mérföldköveit.

2., Találkozás a gyermekkel

A gyermekkel való találkozások (általában 5-6 45 perces alkalom, heti rendszerességgel) során a bizalmi légkört kialakítva igyekszem a gyermeket megismerni, személyiségfejlődésébe, érzelmi és pszichés mozgatórugóiba bepillantást nyerni. Az alábbi kérdések szolgálhatnak támpontul, a szülő által megfogalmazott specifikusabb kérdések mellett:

  1. Melyek a megtartandó, az életkornak megfelelően működőképes, egészséges részek, vagyis melyek azok az erőforrások, amiket a gyermek felhasználhat?
  2. Mi az, ami zavart szenvedett, és nem funkcionál tovább, vagyis milyen magatartásmódokat, kifejezésmintákat kell megkísérelnünk visszaállítani?
  3. Mi az, amivel a gyerek soha nem rendelkezett, amit ki kell alakítani?
  4. Melyek a kihasználatlan potenciálok, mi az, ami esetleg az átlagosnál fejlettebb, szunnyadó, de kifejleszthető képesség?

A foglalkozások játékos formában zajlanak, melyeken a gyerekek az esetek túlnyomó többségében lelkesen, szívesen vesznek részt! Szülők részvételére a gyermek foglalkozásain — igény esetén — van lehetőség. A szülők számára kényelmes váróhelyiség biztosított.

Négy évesnél fiatalabb gyermekek esetében baba—mama-konzultáció keretében zajlanak a foglalkozások, amikor az egyik vagy minkét szülő jelen van a gyermekkel.

3., Javaslat, szülőkonzultáció

A diagnosztikus szakasz lezárultával ismét a szülőkonzultációra kerül sor, ahol visszajelzést adok az általam tapasztaltakról, javaslatokat téve a probléma rendezése érdekében. A szülő szintén jelzi, hogy az együttműködés hetei alatt történt e változás a gyermek hangulatában, viselkedésében, a tünet gyakoriságában és intenzitásában, avagy jelzi, hogy milyen visszajelzéseket kapott a gyermek óvodájából, iskolájából. A gyermek véleményét is figyelembe véve együtt döntjük el, hogy szükség van-e további együttműködésre. Többféle javaslat lehetséges, az egyéni sajátosságait figyelembe véve, például: rendszeres pszichológiai foglalkozás a gyermek számára, nevelési tanácsadás a szülőknek, más szakemberhez való irányítás, a kapcsolat lezárása (rendeződött probléma esetében).

4., Nevelési tanácsadás

A szülőket szeretném abban támogatni, hogy a gyermeket minden megnyilvánulásával együtt, feltétel nélkül fogadják el, szeressék őt. Nevelési, életvezetési tanácsadást kínálok fel mindkét szülő számára a gyermek rendszeres egyéni foglalkozásaival párhuzamosan.

Együttműködésre van szükség a szülők, és a szakemberek között, elengedhetetlen a pszichológus és a pedagógusok, illetve más — a gyermekkel kapcsolatba kerülő — szakemberek munkájának összehangolása.

mandala2[1]